( ปรับปรุงใหม่!!ละลายง่ายขึ้น ) MATELL Soy Protein Isolate 2 lb ซอย โปรตีน ไอโซเลท ขนาด 2ปอนด์ หรือ 908กรัม (ไม่เวย์ Non Whey)

คุณสมบัติสินค้า:

Product details of ( ปรับปรุงใหม่!!ละลายง่ายขึ้น ) MATELL Soy Protein Isolate 2 lb ซอย โปรตีน ไอโซเลท ขนาด 2ปอนด์ หรือ 908กรัม (ไม่เวย์ Non Whey) NOW Non-GMO Soy Protein Isolate is a good vegetable source of high quality complete protein that has an excellent amino acid profile. Soy products, including Soy Protein, have naturally occurring phytoestrogen and beneficial proteins such as Genistein and Daidzein. Make sure you're getting the basic building blocks of good health with high quality Soy Protein Isolate from NOW.

Share